Citymarketing: alleen voor grote steden?

NCW_RB__0454

In september 2004 werd in Amsterdam het motto ‘I Amsterdam’ gelanceerd. Een belangrijke mijlpaal in de citymarketing van onze hoofdstad. De Stichting Amsterdam Marketing is al enkele jaren de citymarketingorganisatie van ‘Metropool Amsterdam’. Een organisatie met inmiddels een personeelsbudget van ruim 5.000.000,= Euro en een activiteitenprogramma dat jaarlijks ruim 11 miljoen Euro omvat. Meer dan de helft van de benodigde financiële middelen wordt bekostigd uit gemeentelijke bijdragen, ongeveer een kwart is afkomstig van bedrijven en de begroting wordt sluitend door inkomsten uit onder meer cadeaubonnen en evenementen waar consumenten voor betalen. Wereldsteden laten hun sterke kanten steeds nadrukkelijker zien, om de gewenste bezoekers, bedrijven en nieuwe inwoners te trekken. En dat is voor de economie essentieel. Amsterdam heeft als ambitie om tot één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa te behoren.

Ook voor Waddinxveen!
Waddinxveen is Amsterdam niet. Maar net als voor Amsterdam is de positionering van de gemeente in de regio belangrijk. Om inwoners enthousiast te maken voor de nieuwe woonwijken. En om de bedrijventerreinen in Waddinxveen goed gevuld te houden met ondernemers. En . . . met mooie evenementen. Daarmee blijft Waddinxveen financieel en economisch sterk. In de manier waarop Waddinxveen het aanpakt, liggen er ook veel parallellen met Amsterdam: focussen op de sterke punten, goede marketing en een activiteitenprogramma, waaraan niet alleen de gemeente, maar ook diverse bedrijven en organisaties zich verbinden. In 2014 heeft Waddinxveen duidelijke stappen gezet: er is onder meer een duidelijke pay-off en een kleurrijk logo ontwikkeld ‘Waddinxveen, veel te doen, alles dichtbij’.

Rob Jongkind