12 juli | Mama café

Centrum voor jeugd en gezin | Mama café | Jan Dorrekenskade-Oost 20 | Van 9.00 tot 11.00 uur | €0,50 | Het Mama Café is de plek waar je met andere (aanstaande) moeders ervaringen kunt uitwisselen. Je legt nieuwe sociale contacten en je krijgt informatie van professionals.

CJG2