17 juli | Midzomertoernooi

Jeu de Boules vereniging | Midzomertoernooi | Alberdingk Thijmlaan 2A | Melden om 10.00 uur | €10,- per team | Een leuk en actief toernooi voor teams van 2! Inschrijven via jdbwaddinxveen.nl

jeudeboules2